Obvladovanje stresa - Stressmaster
Klin za klinom proti vrhu s KLIN-om
OBVLADOVANJE STRESA - STRESSMASTER
“Naučimo se rasti, ne le preživeti, v našem stresnem svetu.”

Organizacijski svet je danes poln izzivov, sprememb in novosti, na katere se morajo podjetja odzvati ter jih spremeniti v svoje prednosti. Pri tem nastaja veliko pritiskov na zaposlene, ki so naš najbolj dragocen vir. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu navaja, da stres na delovnem mestu vpliva na:

 • Slabše sodelovanje - izostajanje z dela, zamujanje, disciplinske težave, trpinčenje, agresivno komuniciranje, konflikti med vodstvom in zaposlenimi, izolacija.
 • Zmanjšano uspešnost - zmanjšana storilnost ali kakovost storitve ali izdelka, nezgode, slabo odločanje.
 • Povišane stroške - povečani stroški za nadomestila, povečani stroški zdravstvenega centra, napotitve na zdravstvene storitve.
Stres na delovnem mestu
“Sodelovanje med udeleženci.”
POKLIČITE NAS IN NAROČITE
Mednarodno priznan VPRAŠALNIK obvladovanja stresa s katerim bodo vaši zaposleni:
 1. spoznali sebe in lastne izvore stresa,
 2. opredelili ključna področja stresa na katerih želijo delati,
 3. naredili prvi korak k samozavedanju ter napredku.
PRIROČNIK, ki bo vašim zaposlenim pomagal:
 1. uvideti, da je sprememba možna in dokaj enostavna,
 2. spoznati kako se lahko učinkovito in ustvarjalno spopademo z glavnimi pokazatelji stresa,
 3. spoznati konkretne osnovne sprostitvene tehnike, ki jih lahko uporabljamo vedno in povsod.
DELAVNICE OBVLADOVANJA STRESA, ki bodo vašim zaposlenim pomagale:
 1. kompleksno in celostno spoznati problematiko stresa,
 2. celostno obdelati načine obvladovanja stresa pri sebi,
 3. spoznati ter se naučiti uporabljati tudi bolj kompleksne sprostitvene tehnike.
Stres prizadene celotno podjetje in ne le posameznikov v njem.
Vsak, ki zaradi stresa ne dela tako, kot bi moral, prenaša stres na sodelavce in svoj tim, nadrejene in podrejene in tako prihaja do stresa v celotnem podjetju.
Sproscanje
“Kaj me sprošča?.”
Stressmaster
“Priročnik za obvladovanje stresa.”
Ugotovitve kažejo:
 • Mednarodni urad za delo je prišel do ugotovitve, da izgorelost in depresija postajata ključni poklicni bolezni 21. stoletja.
 • Ameriški strokovnjaki ocenjujejo, da je vsako leto na svetu približno 40 milijonov delovnih ur izkoriščenih za bolniški staž – zaradi bolezni, ki jih povzroča stres!
 • Več kakor tretjina Slovencev je izjavila, da delajo v slabih razmerah, imajo težave z motivacijo za delo in s produktivnostjo.
3. decembra 2011 je pričel veljati tudi nov Zakon o varstvu in zdravju pri delu, ki obvezuje podjetja, da se osredotočijo na odpravljanje stresa. Sporazum obvezuje podjetja, da izvajajo promocijo zdravja na delovnem mestu ter tudi izvajajo ukrepe, ki pripomorejo k promociji zdravja na delovnem mestu ter obvladovanju stresa v organizacijah.
stres
IZKORISTITE PRILOŽNOST … in OBVLADAJTE STRES v svojem podjetju
 
 
Izdelava:gm-kodiranje